On-screen

Kino ma swój cykl kampanii, który zawsze zaczyna się w piątek wraz z wejściem na ekrany premier filmowych, a kończy w czwartek w kolejnym tygodniu. Multikino Media oferuje swoim klientom niestandardową prezentację reklam rozpoczynającą się w dowolnym dniu i trwającą przez tyle czasu ile potrzebuje reklamodawca.


Rodzaje kampanii on screen:

  • Reklama regularna - emisja spotu w całej sieci Multikino i Silver Screen przed wszystkimi filmami
  • Reklama pakietowa - emisja spotu przed wybranymi filmami całej sieci bądź wybranych kinach
  • Reklama FTM (Follow the Movie) - emisja spotu przed konkretnym filmem
  • Emisja planszy sponsorskiej - z hasłem np.  „Miłych wrażeń podczas seansu  życzy…”
  • Emisja spotu przed filmami 3D