Widownia kinowa

  • ponad 60% widzów to kobiety
  • ok. 85% widzów stanowi grupa wiekowa 18-45 lat
  • ponad 1/3 regularnych widzów stanowią osoby w wieku 26-35 lat
  • ponad 1/3 widzów to mieszkańcy dużych miast
  • 58% widzów Multikina to osoby z wyższym wykształceniem
  • 25% widzów korzysta z kina raz w miesiącu

 

Źródło: Your CX, Badanie online Omnichannel, Q2 2019