Widownia kinowa

Prawie 60% widzów Multikina, to osoby  wyższym wykształceniem, mieszkańcy dużych miast. Ponad 1/3 regularnych widzów kina stanowią osoby w wieku 26-35 lata, silnie reprezentowane są też grupy 18-25 oraz 36-45 lata.

 

Profil widza:

50% widzów to kobiety

Trzon (85%) stanowi grupa wiekowa 18-45 lat

84% widzów deklaruje co najmniej średnie wykształcenie

Aż 16% widzów Multikina deklaruje, że chodzi do kina kilka razy w miesiącu.

Co czwarty badany widz korzysta z kina raz w miesiącu.

32% badanych respondentów pojawia się w kinie średnio raz na kwartał.

Widzowie Multikina są bardzo lojalną widownią.

Prawie 70% widzów Multikina deklaruje, że najczęściej korzysta właśnie z tej sieci kin.

 

Źródło: Your CX, Badanie online na klientach Multikina, V 2018