Dlaczego kino?

Liczba odbiorców reklam w kinie, to dokładne dane uzyskane dzięki przeliczeniu biletów sprzedanych na poszczególne filmy w czasie trwania kampanii reklamowej.

Rzetelność danych zbieranych w kinach, to nie jedyna zaleta tego medium. Ani prasa, ani radio czy telewizja nie skupiają tak silnie uwagi odbiorcy, jak treści wyświetlane w kinie. Wielki ekran, zaciemniona sala, najwyższej jakości dźwięk oraz obraz trójwymiarowy sprawiają, że widz nie jest 
w stanie zignorować reklamy. Ponadto w przypadku reklamy kinowej określenie właściwych odbiorców ułatwia fakt, że poszczególne filmy są dedykowane do konkretnej grupy.

Zalety reklamy w kinie

  • widz kojarzy wyjście do kina z pozytywnymi odczuciami, stąd reklama na dużym ekranie przed filmem jest łatwiej przyswajana
  • dla widzów kino to rozrywka, dlatego wszystkie nośniki reklamowe, z którymi mają styczność  przed seansem budzą dobre skojarzenia
  • reklama on screen jest najsilniej zapamiętywana ze wszystkich mediów (model Morgensterna)
  • widz w ciemnej sali skupia się maksymalnie na komunikacie – tylko w obsługiwanej przez nas sieci Multikino bloki reklamowe wyświetlane są przy zgaszonych światłach.

Cyfryzacja

Multikino Media obsługuje kina, które są w 100% scyfryzowane. Dzięki temu oferuje swoim klientom najlepszej jakości materiały reklamowe. W praktyce oznacza to, że przy każdym zakupie kampanii on screen konieczne jest przesłanie materiałów w formacie paczki DCP za pomocą transferu.

Korzyści wynikające z przesyłania nośników tylko cyfrowych:

  • Lepsza jakość dźwięku i obrazu
  • Niskie koszty produkcji
  • Natychmiastowa dystrybucja materiałów