Dlaczego kino?

Liczba odbiorców reklam w kinie nie jest zbieraną podczas badań deklaracją. Zawsze są to dokładne dane uzyskane dzięki przeliczeniu biletów sprzedanych na poszczególne filmy w czasie trwania kampanii reklamowej.

Rzetelność danych zbieranych w kinach, to nie jedyna zaleta tego medium. Ani prasa, radio czy telewizja nie skupiają tak silnie uwagi odbiorcy, jak treści wyświetlane w kinie, gdzie wielki ekran, zaciemniona sala, najwyższej jakości dźwięk oraz obraz trójwymiarowy, sprawiają, że widz nie jest w stanie zignorować reklamy.

Ponadto w przypadku reklamy kinowej określenie właściwych odbiorców ułatwia fakt, że poszczególne filmy posiadają dedykowaną im grupę.

 

Zalety reklamy w kinie

  • widz kojarzy wyjście do kina z pozytywnymi odczuciami, stąd reklama na dużym ekranie przed filmem jest łatwiej przyswajana,

  • dla widzów kino to rozrywka, dlatego posiada dobre skojarzenia z rzeczami, które się zobaczy przed seansem,

  • reklama on screen jest najsilniej zapamiętywana ze wszystkich mediów (model Morgenszterna),

  • widz w ciemnej sali skupia się maksymalnie na komunikacie – tylko w obsługiwanej przez nas sieci Multikino bloki reklamowe są przy zgaszonych światłach,

  • dzięki cyfryzacji reklamodawcy oszczędzają zarówno czas i pieniądze

 

Cyfryzacja

Multikino Media posiada w swojej obsłudze tylko kina, które są w 100 % scyfryzowane. Dzięki temu oferuje swoim wszystkim klientom w cenie kampanii on screen w kinie transfer materiałów reklamowych do formatu paczki DCP niezbędnego do emisji materiału na wielkim ekranie. Pozwala to wystartować z kampanią w kinach w ciągu 48 godzin od momentu podjęcia przez klienta decyzji o współpracy.

 

Korzyści wynikające z przesyłania nośników tylko cyfrowych:

  • Lepsza jakość dźwięku i obrazu

  • Niskie koszty produkcji

  • Natychmiastowa dystrybucja materiałów

  • Szansa dla lokalnych przedsiębiorców