Sensodyne ze spotami kinowymi bez obrazu Data publikacji: 02.09.2013

FIRMA: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o.

REKLAMOWANY PRODUKT: pasta do zębów Sensodyne Complete

RODZAJ KAMAPNII: On screen i off screen

CEL: Promocja pasty do zębów Sensodyne Complete

OPIS: Kampania off screenowa obejmowała wybrane kina sieci Multikino oraz Silver Screen Łódź. Widzowie, którzy przyszli do objętych akcją multipleksów mogli zobaczyć kampanię na infotixach, roll up’ach oraz naklejkach fosforyzujących na fotelach.  Producent pasty Sensodyne zdecydował się również na wyjątkowy spot reklamowy – sam dźwięk bez obrazu dobrany targetowo do wybranych filmów. Spoty dotyczące komedii były przy komediach, a zaproszenie na filmy sensacyjne było ze spotem dotyczącym tego gatunku.