Cinema 3D Reduta

Al.Jerozolimskie 148

02-326 Warszawa

warszawa1@cinema3d.pl

INFORMACJE O SALACH

SALA 1 liczba miejsc: 242
SALA 2 liczba miejsc: 151
SALA 3 liczba miejsc: 151
SALA 4 liczba miejsc: 151
SALA 5 liczba miejsc: 286
SALA 6 liczba miejsc: 225