Tychy

Tychy

Kasy biletowe czynne na 15 minut przed startem pierwszego seansu.
Zamknięcie kas 15 minut po starcie ostatniego seansu.

al. Jana Pawła II 16/18

43-100 Tychy

tychy@multikino.pl

+48 32 791 13 10

INFORMACJE O SALACH

SALA 1 liczba miejsc: 167+2
SALA 2 liczba miejsc: 167+2
SALA 3 liczba miejsc: 284+2
SALA 4 liczba miejsc: 348+2
SALA 5 liczba miejsc: 251+2
Manuela Giel
Specjalista ds. sprzedaży
manuela.giel@multikinomedia.pl

tel +48 516 868 280