Multikino ponownie zwiększyło udziały w rynku kinowym Data publikacji: 06.09.2012

Według danych Kantar Media* spółka Multikino Media, broker reklamowy, w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku osiągnęła przychody ze sprzedaży reklamy o ponad 50% wyższe niż w pierwszym półroczu 2011 roku.

 

Obok 100% cyfryzacji na wyniki spółki Multikino Media wpływ miał sukces frekwencyjny kin znajdujących się w jej ofercie. Obecnie około 95% widzów brokera wybiera kina sieci Multikino i Silver Screen.

 

Sieć kin Multikino i Silver Screen zanotowała w trudnym dla branży kinowej drugim kwartale 2012 r. tylko 7% spadek frekwencji – wynik wyróżniający ją na tle rynku, który ze względu na EURO 2012 skurczył się w tym czasie o 18%. Na korzyść sieci Multikino i Silver Screen zmianie uległy też udziały rynkowe – z 23,7% w drugim kwartale 2011 r. do 27% w analogicznym okresie roku bieżącego, zmniejszając dystans do Cinema City z 15,6 do 11,1 punktów procentowych. W tym samym okresie Cinema City straciła 1,2 punktu procentowego, a Helios 1,7. W kinach jednosalowych frekwencja utrzymała się na zbliżonym poziomie i w drugim kwartale 2012 r. wyniosła 13,5% ogółu frekwencji w Polsce.

 

Dane dotyczące liczby widzów w kinach sieci Multikino i Silver Screen w drugim kwartale 2012 roku zostały poddane uzgodnionym procedurom w ramach projektu realizowanego we współpracy z PwC, renomowaną firmą doradczą i audytorską.

 

Drugi kwartał był kolejnym w bieżącym roku, w którym udziały rynkowe zwiększyła zarówno sieć kin Multikino, jak i spółka Multikino Media. W efekcie udział Multikina w całkowitej frekwencji kinowej w Polsce w pierwszym półroczy bieżącego roku wzrósł o 3,8 punktów procentowych w stosunku do pierwszego półrocza 2011 roku i osiągnął 26,1%. Natomiast pozostałe sieci kinowe straciły udziały rynkowe: sieć Cinema City z 40,4% do 35,8%, natomiast Helios z 22,1% do 19%.  Ponadto Multikino jako jedyna sieć kinowa w Polsce w pierwszym półroczu 2012 roku przyciągnęła do kin większą liczbę widzów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (4 126 000 vs 4 532 000). 

 

Frekwencja w kinach sieci Multikino podczas pokazów takich wakacyjnych hitów, jak: „Mroczny Rycerz powstaje”, „Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów” oraz „Madagaskar 3” pozwala nam prognozować, że cały trzeci kwartał zakończy się w kinach znakomitym wynikiem, co powinno przełożyć się również na wyższe przychody z reklamy kinowej – dodaje Mariusz Spisz, Prezes Zarządu Multikino Media.

 

* Dane z raportu Kantar Media z okresu 01-06.2011 r. oraz 01-06.2012 r., bez autopromocji.