Joanna Oczkowska i Klaudia Grabarczyk awansują w Multikino Media Data publikacji: 04.12.2013

 

Z początkiem grudnia br. Joanna Oczkowska awansowała na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Reklamy Multikino Media ds. sprzedaży i negocjacji, a Klaudia Grabarczyk na Zastępcę Dyrektora Biura Reklamy Multikino Media ds. operacyjnych.

Joanna Oczkowska i Klaudia Grabarczyk będą kierowały zespołem dziesięciu handlowców. Na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Reklamy Multikino Media Joanna Oczkowska będzie odpowiadała za negocjacje handlowe z kluczowymi kontrahentami i domami mediowymi oraz budowanie oferty handlowej. Natomiast Klaudia Grabarczyk jako Zastępca Dyrektora Biura Reklamy Multikino Media zajmie się planowaniem i zarządzaniem budżetem oraz wdrażaniem nowych rozwiązań systemowych.

Awanse Joanny i Klaudii  na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Reklamy Multikino Media ds. sprzedaży i negocjacji oraz ds. operacyjnych są wyrazem uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć. Mam nadzieję, że przełożą się one na jeszcze efektywniejszą obsługę i lepszą współpracę z domami mediowymi oraz klientami bezpośrednimi – dodaje Mariusz Spisz, Prezes Zarządu Multikino Media.

Joanna Oczkowska pracuje w Multikino Media (dawniej Biuro Reklamy sieci Multikino S.A.) od 2004 roku, a Klaudia Grabarczyk jest związana z brokerem reklamy kinowej od 2005 roku. Na początku do ich zadań należała obsługa domów mediowych i klientów w zakresie kampanii kinowych oraz dbanie o dobre relacje i promowanie oferty brokera. Natomiast od 2010 roku, gdy zostały wyodrębnione zespoły sprzedażowe, Joanna Oczkowska zarządzała zespołem odpowiedzialnym za Kluczowych Klientów, a Klaudia Grabarczyk zespołem New Businessu.